sofa nhap khau | tui nilon

Bàn thờ BTD 37

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 81
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 5 NĂM

Bàn thờ BTD 37

12,500,000

dài 175 * cao 124 * sâu 81 cm

Bàn thờ BTD 48

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 87 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 NĂM

Bàn thờ BTD 48

12,500,000

dài 197 *cao127 *sâu 87

Bàn thờ BTD 04

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 * C117 * R 87 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 5 năm

Bàn thờ BTD 04

12,500,000

dài 197 * cao 127 * Rộng 87 cm

Bàn thờ BTD 05

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 * cao 127 * sâu 81 cm
 • Màu sắc:  màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

Bàn thờ BTD 05

12,500,000

dài 197 * cao 127 * sâu 81 cm

Bàn thờ BTD 06

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước:  dài 197 * cao 127 * rông 87
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 5 năm

Bàn thờ BTD 06

6,500,000

dài 197 * cao 127 * sâu 81 cm

Bàn thờ BTK 33

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 87 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTK 33

6,500,000

dài 197 *cao 127* sâu 87cm

Bàn thờ BTK 09

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 87 cm
 • Màu sắc: màu cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

dài 197 *cao 127* sâu 87cm

Bàn thờ BTD 10

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 87 cm
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTD 10

6,500,000

dài 197 *cao 127* sâu 81 cm

Bàn thờ gỗ gụ BTK26

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8500000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D197 * C 127 * S 87 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 3 năm

Dài 197 * Cao 127 * Rộng 87 cm

bàn thờ gụ BTK 27

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá khuyến mại: 12000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 81 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 năm

dài 197 * cao 127 * Rộng 89cm

Bàn thờ BTK 28

 • Giá sản phẩm: 12,500,000
 • Giá khuyến mại: 12000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 *C 127 *S 87 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTK 28

12,500,000

Dài 197 * Cao 127 * Sâu 87 cm

Bàn thờ BTK 29

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: Dài 197 * Cao 127 * Sâu 81 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 3 năm

Bàn thờ BTK 29

8,500,000

Dài 197 * Cao 127 * Sâu 81 cm