sofa nhap khau | tui nilon
4%

giá ngà gỗ hương

 • Giá sản phẩm: 25,000,000
 • Giá khuyến mại: 25000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 1.6 m * cao 1m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 20 năm

dài 1.6 m * cao 1m

Đồng hồ gỗ hương

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: 
 • Kho hàng: 
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

cao 1.9m rông 45cm

Đôn góc gụ

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: cao 110 cm * rông 33cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : cao 110 * rông 33 cm

Ghế lười gỗ hương

 • Giá sản phẩm: 4,000,000
 • Giá khuyến mại: 3800000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước:  dài 1800 * cao 110 * rộng 78 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

KT : rộng 78 cm * cao 110 cm

Đôn gụ 01

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: 
 • Kho hàng: 
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Đôn gụ 01

1,500,000

cao 89 * vuông 32 cm