sofa nhap khau | tui nilon

Đôn góc gụ

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: cao 110 cm * rông 33cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

KT : cao 110 * rông 33 cm

Đôn gụ 01

 • Giá sản phẩm: 1,500,000
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: 
 • Kho hàng: 
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Đôn gụ 01

1,500,000

cao 89 * vuông 32 cm