sofa nhap khau | tui nilon
7%

giường ngủ sồi nga

 • Giá sản phẩm: 4,200,000
 • Giá khuyến mại: 4300000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc:  màu trần
 • Bảo hành: 0

Áp dụng từ 28/08 đến 09/09/2013

7%

giường sồi nga đẹp

 • Giá sản phẩm: 4,200,000
 • Giá khuyến mại: 4200000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 0

vận chuyển miễn phí và lắp đặt nội thành

giường gụ VM015

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 14000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

vận chuyển miễn phí và lắp đặt nội thành

giường xoan đào kẻ chỉ

 • Giá sản phẩm: 4,500,000
 • Giá khuyến mại: 4200000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng:  xin liên hệ 0986666242
 • Kích thước: dài 1.6 m * rộng 2.0m
 • Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
 • Bảo hành: 10 năm

KT đặt đệm : rộng 1.6m * dài 2.0 m

giường triện trơn 3 thành

 • Giá sản phẩm: 28,000,000
 • Giá khuyến mại: 27500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: liên hệ 0986666242
 • Kích thước: rộng 1.8m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

kích thước : dài 2.0 m * rộng 1.8m

giường gụ hoa lan tây

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: rộng 1.6m * dài 2.0 m
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 150 năm

KT đặt đệm : rộng 1.6m * dài 2.0 m

Giường HG1

 • Giá sản phẩm: 17,000,000
 • Giá khuyến mại: 16500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: 1.6m* 2.0 m
 • Màu sắc: Cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

Giường HG1

17,000,000

KT : 1.6m* 2.0 m

Giường ngủ gỗ gụ chữ X

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước:  Dài 2.0 m * Rộng 1.8 m
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT đặt đệm : 1.8 * 2.0 m