sofa nhap khau | tui nilon

Sập thờ mít chân 24 VM99

 • Giá sản phẩm: 27,000,000
 • Giá khuyến mại: 2700000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí vận chuyển 100km
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: cao 127cm * dài 197 cm * sâu 107 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

tặng kèm 1 tam sơn đại

Sập thờ STG 02

 • Giá sản phẩm: 35,500,000
 • Giá khuyến mại: 35000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: C 127 *D 197 * S 107 CM
 • Màu sắc: MÀU TRẦN VECNI
 • Bảo hành: 100 NĂM

dài 197 *cao 127 *sâu 107

sập thờ gỗ mít chân 20 đục tứ linh

 • Giá sản phẩm: 21,000,000
 • Giá khuyến mại: 20000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 * C 127 * R 107
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

Dài 197 * Cao 127 * Rộng 107

Sập thờ chân 16 có ghê + bàn cơm

 • Giá sản phẩm: 30,000,000
 • Giá khuyến mại: 29000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D 197 *C117 * R 97
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

tặng kèm 1 tam sơn gỗ gụ

Sập thờ STG 03

 • Giá sản phẩm: 35,000,000
 • Giá khuyến mại: 35000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 * cao 117 * rộng 107
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 10 năm

Sập thờ STG 03

35,000,000

tặng kèm 1 tam sơn gỗ gụ

Sập thờ gỗ gụ BT03

 • Giá sản phẩm: 40,000,000
 • Giá khuyến mại: 40000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D197 * C 127 * S 107 cm
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ HG005

 • Giá sản phẩm: 22,000,000
 • Giá khuyến mại: 22000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

Sập thờ HG005

22,000,000

dài 197 *cao 127* sâu 107cm

Sập thờ gỗ dổi 3 đầu phù

 • Giá sản phẩm: 20,000,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 * cao 127 * rộng 107
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

tặng kèm 1 tam sơn gỗ gụ

Sập thờ gỗ mít rồng hóa

 • Giá sản phẩm: 18,000,000
 • Giá khuyến mại: 17500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: dài 197 * cao 117 * rộng 107
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

sập chân 20 , tặng 1 tam sơn

Sập thờ STG 05

 • Giá sản phẩm: 32,000,000
 • Giá khuyến mại: 30000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 15 năm

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

sập thờ STG 07

 • Giá sản phẩm: 22,000,000
 • Giá khuyến mại: 22000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước:  cao 127 * dài 197 * rộng 97 cm
 • Màu sắc: màu gỗ đánh vecni
 • Bảo hành: 15 năm

KT : cao 127 * dài 197 * rộng 97 cm

Sập thờ HG15

 • Giá sản phẩm: 22,000,000
 • Giá khuyến mại: 22000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: cao 127 * dài 197 * rộng 107 cm
 • Màu sắc:  màu trần
 • Bảo hành: 15 năm

Sập thờ HG15

22,000,000

KT : cao 127 * dài 197 * rộng 107

Sập thờ gỗ gụ STM16

 • Giá sản phẩm: 15,000,000
 • Giá khuyến mại: 15000000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: D175* 127 * 97 cm
 • Màu sắc: màu trần - vàng chanh
 • Bảo hành: 10

Dài 197 * Cao 127 * Rộng 97 cm

Sập thờ STG 01

 • Giá sản phẩm: 40,000,000
 • Giá khuyến mại: 38000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 01

40,000,000

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 06

 • Giá sản phẩm: 30,500,000
 • Giá khuyến mại: 30000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 117 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 06

30,500,000

dài 197 * cao 117 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 08

 • Giá sản phẩm: 18,500,000
 • Giá khuyến mại: 18000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 08

18,500,000

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 09

 • Giá sản phẩm: 27,000,000
 • Giá khuyến mại: 27000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 09

27,000,000

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 10

 • Giá sản phẩm: 27,000,000
 • Giá khuyến mại: 27000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 10

27,000,000

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 11

 • Giá sản phẩm: 27,000,000
 • Giá khuyến mại: 27000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 127 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 11

27,000,000

dài 197 * cao 127 * sâu 107 cm

Sập thờ STG 12

 • Giá sản phẩm: 45,000,000
 • Giá khuyến mại: 42000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 197 * C 117 * S 107
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Sập thờ STG 12

45,000,000

dài 197 *cao 117 *sâu 107