sofa nhap khau | tui nilon

Tâm chí thiện

 • Giá sản phẩm: 18,000,000 VNĐ
 • Giá online: 0 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: 1
 • Chất liệu: GỖ GỤ
 • Kích thước: dai 197 * cao 90
 • Màu sắc: cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

  

 • Chi tiết SP
 • Video SP
 • Bình luận
 • Bản đồ

 

 

 

 (giá chưa bao gồm tủ thờ )

cuốn thư câu đối hồng trĩ

dài 197 * cao 90 * dầy 4 cm

hoàng phi câu đối 1

Dài 153 * Cao 75 * dầy 4 cm

hoàng phi câu đối 2

dài 197 * cao 90 * dầy 4 cm

cuốn thư câu đối Rồng hoá 1

Dài 175 * Cao 90 * dầy 4 cm

Tâm chí thiện

giá không bao gồm tủ thờ

Nhân nghĩa trí

Nhân nghĩa trí

18,000,000

sản phẩm không bao gồm bàn thờ

Lưu quang đức

Lưu quang đức

15,500,000

sản phẩm không bao gồm bàn thờ