ban tho

tu tho

sap tho

ban an

sofa nhap khau
may pha cafe

Tủ thờ gỗ mít TTM 01

 • Giá sản phẩm: 7,000,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Dài 127 * cao 127 * sâu 61 cm

Tủ thờ gỗ mít triện phúc TT02

 • Giá sản phẩm: 8,000,000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: cao 127cm * dài 153 cm * sâu61 cm
 • Màu sắc:  màu cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

miễn phí vận chuyển nội thành

Tủ thờ gỗ mít TT03

 • Giá sản phẩm: 6,000,000
 • Giá khuyến mại: 5800000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: cao 127 * dài 127 * sâu 61 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

miễn phí vận chuyển nội thành

Tủ thờ gỗ mít TT04

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8400000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn 1
 • Kích thước: C127 * D 197 * S 81 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

Dài 197 * Cao 127 * Sâu 81 cm

Tủ thờ gỗ mít TT05

 • Giá sản phẩm: 5,500,000
 • Giá khuyến mại: 5400000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: hàng đặt
 • Kích thước: XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
 • Màu sắc: MÀU TRẦN VECNI
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT : dài 107 *cao 127 *rộng 61cm

Tủ thờ gỗ mít TT06

 • Giá sản phẩm: 7,500,000
 • Giá khuyến mại: 7000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: C 127 CM * D 153CM * S 61 CM
 • Màu sắc: MÀU CÁNH DÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT : dài 153 *cao 127 *sâu 61

Tủ thờ gỗ mít chữ tâm TT07

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6200000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 127 * C 127 *R 61cm
 • Màu sắc: màu vecni
 • Bảo hành: 10

KT : dài 127 * cao 127 *sâu 61 cm

Tủ thờ TTM 08

 • Giá sản phẩm: 8,500,000
 • Giá khuyến mại: 8000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: 1 + để mộc
 • Kích thước: D 153 * C 127 * S 61 CM
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Tủ thờ TTM 08

8,500,000

Dài 153 * Cao 127 * Sâu 61

Tủ thờ TTM 09

 • Giá sản phẩm: 6,500,000
 • Giá khuyến mại: 6000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN
 • Kho hàng: HÀNG ĐẶT
 • Kích thước: D 127 * C 127 *R 61 cm
 • Màu sắc: CÁNH GIÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

Tủ thờ TTM 09

6,500,000

Dài 127 * cao 127 * sâu 61 cm