Tủ thờ gỗ mít TT01

 • Giá sản phẩm: 6000000
 • Giá khuyến mại: 5800000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: 
 • Màu sắc: 
 • Bảo hành: 

Tủ thờ gỗ mít triện phúc TT02

 • Giá sản phẩm: 8000000
 • Giá khuyến mại: 7500000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: cao 127cm * dài 153 cm * sâu61 cm
 • Màu sắc:  màu cánh dán
 • Bảo hành: 15 năm

miễn phí vận chuyển nội thành

Tủ thờ gỗ mít TT03

 • Giá sản phẩm: 6000000
 • Giá khuyến mại: 5800000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn hàng
 • Kích thước: cao 127 * dài 127 * sâu 61 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

miễn phí vận chuyển nội thành

Tủ thờ gỗ mít TT04

 • Giá sản phẩm: 8500000
 • Giá khuyến mại: 8400000 VNĐ
 • Vận chuyển: miễn phí nội thành
 • Kho hàng: còn 1
 • Kích thước: C127 * D 197 * S 87 cm
 • Màu sắc: màu trần
 • Bảo hành: 10 năm

Cao 127 cm * Dài 197 cm * Sâu 87 cm

Tủ thờ gỗ mít TT05

 • Giá sản phẩm: 5500000
 • Giá khuyến mại: 5400000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: hàng đặt
 • Kích thước: XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM
 • Màu sắc: MÀU TRẦN VECNI
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT : dài 107 *cao 127 *rộng 61cm

Tủ thờ gỗ mít TT06

 • Giá sản phẩm: 7500000
 • Giá khuyến mại: 7000000 VNĐ
 • Vận chuyển: MIỄN PHÍ NỘI THÀNH
 • Kho hàng: 1
 • Kích thước: C 127 CM * D 153CM * S 61 CM
 • Màu sắc: MÀU CÁNH DÁN
 • Bảo hành: 10 NĂM

KT : dài 153 *cao 127 *sâu 61

Tủ thờ gỗ mít chữ tâm TT07

 • Giá sản phẩm: 6500000
 • Giá khuyến mại: 6200000 VNĐ
 • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển
 • Kho hàng: Hàng đặt
 • Kích thước: D 127 * C 127 *R 61cm
 • Màu sắc: màu vecni
 • Bảo hành: 10

KT : dài 127 * cao 127 *sâu 61 cm